Vilkår for bruk

DISSE VILKÅRENE FOR BRUK BLE SIST REVIDERT DEN 25.2.2009. LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU GÅR INN PÅ NETTSTEDET. BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG/ELLER NEDLASTING AV ENHVER PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG VIA ANTI-SPYWARE-101.COM, INNEBÆRER AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, BER VI DEG OM Å LA VÆRE Å BRUKE DETTE NETTSTEDET.

Bruk av Nettstedet og Nettstedets materiale/innhold

Anti-Spyware-101.com gir deg begrenset rett til å vise materiale og/eller innhold og laste ned programvare fra dette Nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, såfremt du beholder alle merknader om opphavsrett og annen informasjon om eiendomsrett i den opprinnelige utgaven av programvaren og eventuelle kopier av programvaren. Du kan ikke endre innholdet på dette nettstedet på noen måte eller reprodusere, vise offentlig, distribuere eller på annen måte bruke innholdet til eventuelle offentlige eller kommersielle formål, med mindre annet er skriftlig godkjent av Enigma Software Group Inc. Informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette Nettstedet, kan inneholde tekniske unøyaktigheter og/eller trykkfeil som kan komme til å bli endret. Informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette Nettstedet, kan endres eller oppdateres når som helst uten at du varsles om dette. Anti-Spyware-101.com kan utføre forbedringer og/eller endringer i programvareproduktene beskrevet på dette Nettstedet når som helst uten at du varsles om dette.

Garantifraskrivelse

INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET GIS ”SOM DEN ER” UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. DENNE FRASKRIVELSEN GJELDER I STØRST MULIG GRAD I JURISDIKSJONER SOM BEGRENSER GARANTIFRASKRIVELSE.

Ansvarsbegrensning og skader

ANTI-SPYWARE-101.COM SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART ELLER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER ANDRE FØLGESKADER KNYTTET TIL BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE ANNET NETTSTED VI OPPGIR EN HYPERKOBLING TIL, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, TAPTE BESPARELSER, AVBRUDD I VIRKSOMHETEN, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DATAMASKINEN, DATABEHANDLINGSSYSTEM ELLER ANNET, SELV OM ANTI-SPYWARE-101.COM HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Brukeratferd

I forbindelse med din tilgang til og bruk av Nettstedet og for personer som er autorisert av deg til å gå inn på og bruke Nettstedet, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i alle relevante jurisdiksjoner, inkludert alle gjeldende lokale regler for atferd på Internett. Spesifikt kan du i forbindelse med din bruk av Nettstedet ikke forårsake eller tillate enhver person å gjøre noe av det følgende:

(a) bruke Nettstedet eller dets innhold til ulovlige formål;

(b) bruke Nettstedet til å legge inn eller overføre materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, cancelbots, skadeprogrammer, reklameprogrammer eller andre programmeringsrutiner som kan skade, forstyrre, i skjul avskjære eller legge beslag på systemer, data eller personlige opplysninger; eller

(c) pålegge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Nettstedet eller på annen måte forstyrre eller forhindre andre brukere av dette Nettstedet fra å bruke Nettstedet;

Nedlasting av programvare

All programvare og medfølgende dokumentasjon som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet, er opphavsrettsbeskyttet arbeid fra Enigma Software Group Inc. Programvare og dokumentasjon forblir i Enigma Software Group Inc‘s eie. Eierskapet overføres ikke til deg; i stedet gis du en begrenset lisens for å bruke Anti-Spyware-101.coms programvare og dokumentasjon. Din bruk av enhver programvare og dokumentasjon fra Anti-Spyware-101.com er underlagt vilkårene i den gjeldende lisensavtalen. Ved å installere og bruke enhver programvare fra Enigma Software Group Inc. samtykker du i å være underlagt vilkårene og betingelsene i Lisensavtalen for sluttbrukere i den spesifikke programvaren.

Immaterielle rettigheter

Enigma Software Group Inc. eier varemerker, tjenestemerker og vareomslag (”varemerker”) som vises på dette Nettstedet. Ingenting på dette Nettstedet skal tolkes som en lisens til å bruke varemerket. Din bruk av varemerkene som vises på dette Nettstedet er strengt forbudt, med mindre annet er skriftlig godkjent av Enigma Software Group Inc.

Skadesløshet

Du samtykker i å holde Anti-Spyware-101.com og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, representanter, ansatte, partnere og lisensgivere skadesløse mot ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer, fra en tredjepart på grunn av eller som følge av din bruk av Nettstedet, din forbindelse til Nettstedet, din overtredelse av Vilkårene for bruk eller din overtredelse av andres rettigheter.

Nettsteder som det kobles til fra Anti-Spyware-101.coms Nettsted

Nettstedene som det kobles til fra Anti-Spyware-101.coms Nettsted er ikke under Anti-Spyware-101.coms kontroll, og Anti-Spyware-101.com påtar seg ikke ansvar for kommunikasjon eller materiale som er tilgjengelig på slike nettsteder som det kobles til. Du kobler tredjeparters nettsteder til dette Nettstedet på egen risiko. Når det kobles til en tredjeparts nettsted eller en tredjeparts nettsted tillates å koble til dette Nettstedet, innebærer ikke dette at Anti-Spyware-101.com bifaller nettstedsoperatøren eller innholdet på nettstedet som det kobles til.

Gjeldende lov

Eventuelle tvister som oppstår fra din bruk av dette Nettstedet, eller materiale og/eller innhold fra dette Nettstedet, skal løses i henhold til lovene i delstaten Connecticut uten hensyn til lovkonflikter. De føderale og provinsielle domstolene i staten Connecticut skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle krav. Anti-Spyware-101.com gir ingen garanti for at materiale og/eller innhold på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder, og det å få tilgang til dem fra områder hvor innholdet er ulovlig, er forbudt. De som velger å gå til dette nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for å overholde lokale lover.

Digital Millennium Copyright Act

Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon til Anti-Spyware-101.coms Copyright Agent (som påkrevd av Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512):

1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket;

2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som hevdes å ha blitt krenket, eller hvis flere opphavsrettsbeskyttede verker på ett enkelt nettsted dekkes av ett enkelt varsel, en representativ liste over slike verker på dette nettstedet;

3. Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller hvis tilgang til skal deaktiveres, og tilstrekkelig informasjon til å tillate oss å finne materialet;

4. Tilstrekkelig informasjon til å tillate oss å kontakte den klagende part;

5. En erklæring om at den klagende part i god tro mener at bruken av materialet på den innklagde måten ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes agent, eller loven; og

6. En erklæring om at opplysningene i varselet er riktig, og under ed, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Kontakt oss for henvendelser om opphavsrett tilknyttet Digital Millennium Copyright Act.

Avskårne bestemmelser og hele avtalen

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen anses som avskåret fra denne avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten av de gjenværende bestemmelsene.

Dette utgjør hele avtalen mellom partene knyttet til emnet. Skulle du ha spørsmål om Vilkårene for bruk eller trenger å rapportere eventuelle brudd på vilkårene, kan du kontakte oss.