Használati feltételek

EZEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK LEGUTÓBB 2009. FEBRUÁR 25-ÉN KERÜLTEK FRISSÍTÉSRE. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET, MIELŐTT A HONLAPOT HASZNÁLNI KEZDI. AZ ÁLTAL, HOGY ÚGY DÖNT, HASZNÁLJA HONLAPUNKAT ÉS/VAGY BÁRMILYEN SZOFTVERT LETÖLT, AMELYEKET AZ ANTI-SPYWARE-101.COM TETT ELÉRHETŐVÉ, ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA TOVÁBB HONLAPUNKAT.

A honlap és a honlap anyagainak/tartalmának használata

Az Anti-Spyware-101.com korlátozott jogot biztosít Önnek saját célú felhasználásra az ezen a honlapon található anyagok és/vagy tartalmak megtekintéséhez és az itt megosztott szoftverek letöltéséhez, amennyiben Ön betart minden szerzői jogot és egyéb szabadalmi rendelkezést, melyet a szoftver eredeti és minden egyéb példánya tartalmaz. A honlapon található tartalmakat semmilyen módon nem változtathatja meg, nem reprodukálhatja, nem teheti nyilvánossá, nem terjesztheti és nem használhatja a tartalmakat semmi más módon nyilvánossá tételre vagy kereskedelmi célra, kivéve ha erre az Enigma Software Group Inc. írásban felhatalmazta. Az ezen a honlapon elérhető információk technikai pontatlanságokat és/vagy elírási hibákat tartalmazhatnak, melyek változtatásnak vannak kitéve. A honlapon található információk bármikor változhatnak, frissítődhetnek anélkül, hogy Önt értesítenénk erről. Az Anti-Spyware-101.com javításokat és/vagy változtatásokat eszközölhet bármikor a honlapon közölt szoftver termékeit illetően anélkül, hogy Önt értesítené erről.

A jótállás korlátozása

AZ EZEN A HONLAPON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓ ÉS TARTALOM “AHOGY VAN” FORMÁBAN KERÜL ÖN ELÉ, BÁRMILYEN, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BURKOLT GARANCIA NÉLKÜL, KITERJEDŐEN, DE NEM KORLÁTOZÓDVA, AZ OLYAN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁRA, AMELY AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VAGY A JOGBITORLÁS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZIK. EZ A JOGI NYILATKOZAT AZ ALKALMAZANDÓ A LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZOKBAN A JOGRENDSZEREKBEN, MELYEK KORLÁTOZZÁK A BURKOLT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT.

Felelősség korlátozás és kártérítés

AZ ANTI-SPYWARE-101.COM SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN FÉL SZÁMÁRA, VAGY SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VAGY EGYÉB KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRIGÉNYÉRT EZEN HONLAP, VAGY BÁRMELY MÁS, INNEN LINKELT WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A NYERESÉGKIESÉST, MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, PROGRAMOK ÉS MÁS ADATOK ELVESZTÉSÉT AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉN, ADATKEZELŐ RENDSZERÉN, VAGY EGYÉB MÓDON, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ANTI-SPYWARE-101.COM FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FELHÍVTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

Felhasználói magatartás

Ön felelősséget vállal Önmagáért és bármely, Ön által felhatalmazott személyért, hogy minden ide vonatkozó joghatóság minden alkalmazandó törvényét, szabályozását és rendelkezését betartja a Honlap hozzáférésével és használatával kapcsolatosan, beleértve minden helyileg alkalmazandó szabályt, melyek az online magatartást szabályozzák. Nevezetesen, a Honlap használata keretében Ön nem teheti vagy nem engedélyezhet senki mást arra, hogy megtegye a következőket:

(a) a Honlapot vagy Tartalmát bármilyen törvénytelen célra használja fel;

(b) a Honlapot arra használja, hogy olyan anyagokat posztol vagy továbbít, melyek bármilyen vírust, trójai falovakat, férgeket, időzített bombákat, “cancelbot”-okat, kártevőket, reklámprogramokat, vagy más programozói eljárásokat tartalmaznak, melyek megrongálhatnak, megzavarhatnak, lopakodva elfoghatnak, vagy kisajátíthatnak bármilyen rendszert, adatot vagy személyes információt; vagy

(c) a Honlapot ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhelésnek tegye ki, vagy bármi más módon megzavarja azt, vagy gátoljon más felhasználókat a Honlap használatában, élvezetében;

Szoftverek letöltése

Minden szoftver és azokat kísérő dokumentáció, ami erről a honlapról letölthető, az Enigma Software Group Inc. szerzői jog által védett munkája. A szoftverek és a dokumentumok tulajdonjogát az Enigma Software Group Inc. fenntartja. A tulajdonjog nem száll át Önre; hanem korlátozott licenszet kap az Anti-Spyware-101.com szoftverei és azok dokumentumai használatához. Az Anti-Spyware-101.com szoftvereinek és dokumentumainak Ön általi használata az alkalmazandó licensz szerződések hatálya alá tartozik. Az Enigma Software Group Inc. szoftvereinek telepítésével és használatával Ön elismeri, hogy Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a szoftverben található Végfelhasználói Licensz Szerződés feltételeit, rendelkezéseit.

Szellemi tulajdon tulajdonjoga

Az Enigma Software Group Inc. a védjegyek, szolgáltatási védjegyek és az ezen a honlapon megjelenített külalak védjegyének tudajdonosa. Ezen a honlapon semmi sem értelmezhető a Védjegyek használati licenszeként. Az ezen a honlapon megjelenített Védjegyek Ön általi felhasználása szigorúan tilos, kivéve ha az Enigma Software Group Inc. írásban engedélyezte azt.

Kártalanítás

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja az Anti-Spyware-101.com-ot és annak segítőit, tagjait, hivatalnokjait, ügynökeit, alkalmazottjait, partnereit, licenszadóit és kármentességükről gondoskodik, bármilyen igénnyel vagy követeléssel kapcsolatban, - beleértve az ésszerű ügyvédi illetékeket – mellyel bármilyen harmadik fél élni kíván az Ön általi Honlaphasználatból, a Honlappal való kapcsolatából, a Használati Feltételek megszegéséből, vagy bármilyen egyéb jog megszegéséből adódóan vagy annak következtében.

Az Anti-Spyware-101.com honlapról linkelt oldalak

Az Anti-Spyware-101.com honlapról linkelt weboldalak nem állnak az Anti-Spyware-101.com irányítása alatt, ezért az Anti-Spyware-101.com nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelességet az ezeken a linkelt weboldalakon elérhető anyagokért és kommunikációkért. Ön a saját felelősségére linkeli be erre a honlapra harmadik fél honlapját. Attól függetlenül, hogy egy harmadik fél honlapjára linkelünk vagy engedélyezzük, hogy egy harmadik fél a honlapján a mi honlapunkra linkeljen, az Anti-Spyware-101.com nem támogatja a weboldal működtetőjét, vagy a linkelt weboldal tartalmát.

Alkalmazandó törvény

Ezen honlap, annak anyagainak és/vagy tartalmának használatából eredő minden vitás esetben a Connecticut állami törvények az irányadóak, függetlenül annak kollíziós szabályaitól. A Connecticut Állam szövetségi és megyei bíróságai kizárólagos törvénykezéssel bírnak minden követelés esetében. Az Anti-Spyware-101.com nem állítja, hogy az ezen a honlapon található anyagok és/vagy tartalmak megfelelőek vagy elérhetőek más földrajzi helyeken is, és a hozzáférés tiltott ezekhez azon területekről, ahol e tartalmak illegálisak. Akik mégis úgy döntenek, hogy más földrajzi helyekről meglátogatják ezt a honlapot, ezt saját elhatározásukból teszik annak felelősségével, hogy a helyi törvényeknek megfelelően cselekednek.

A “Digital Millennium” Szerzői Jogi Törvény

Amennyiben úgy véli, hogy az Ön munkája bármilyen módon másolva lett, és ez kimeríti a szerzői jog megsértését, kérjük, adja meg az Anti-Spyware-101.com Szerzői Jogi Ügynökének az alábbi információkat (, melyeket a “Digital Millennium” Szerzői Jogi Törvény, Online Szerzői Jogi Megsértés Felelősség Korlátozási Törvénye, 17 U.S.C. § 512, ír elő):

1. a feltételezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának személyében hivatalosan eljáró személy fizikai vagy elektronikus aláírása;

2. a megsértettnek vélt szerzői jog által védett munka azonosítása, vagy amennyiben több ilyen szerző jog által védett munkát egy online oldalon csupán egy figyelmeztetés fed le, ebben az esetben egy reprezentatív lista az ilyen művekről;

3. az állítólagosan jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyaként szolgáló anyag azonosítása, melyet el kell távolítanunk, vagy amihez a hozzáférést le kell tiltanunk, és ehhez megfelelően elegendő az adott információ, amely lehetővé teszi számunkra az anyag helyének meghatározását;

4. megfelelően elegendő információ ahhoz, hogy felvehessük a kapcsolatot a panaszos féllel;

5. egy nyilatkozat, amely kimondja, hogy a panaszos fél jóhiszeműséggel él az anyag kifogásolt felhasználását illetően, hogy az nem a szerzői jog tulajdonosának, ügynökének, vagy a törvény meghatalmazásából történt; és

6. egy nyilatkozat, amely kimondja, hogy a figyelmeztetésben lévő információ pontos, és büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a panaszos fél fel van hatalmazva, hogy a feltételezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárjon.

A “Digital Millennium” Szerző Jogi Törvény alá tartozó szerzői jogi kérdésekkel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Csonkított rendelkezések és a teljes megállapodás

Amennyiben ezen használati feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlan, azt a rendelkezést ebből a megállapodásból kivágottnak kell tekinteni, ami nem fogja befolyásolni sem a fennmaradó rendelkezések érvényességet, sem a végrehajthatóságukat.

Ez a teljes megállapodás a felek között, a témához kapcsolódóan. Amennyiben kérdése van a Használati Feltételekkel kapcsolatban, vagy a Szolgáltatási Feltételek megsértését kívánja jelenteni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.