Palveluehdot

NÄITÄ PALVELUEHTOJA MUOKATTIIN EDELLISEN KERRAN 25.2.2009. LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ. TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ JA/TAI ANTI-SPYWARE-101.COMISTA SAATAVILLA OLEVIEN OHJELMISTOJEN LATAAMINEN ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ PALVELUEHTOJA, KESKEYTÄ TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ.

Verkkosivuston ja verkkosivuston materiaalien/sisällön käyttö

Anti-Spyware-101.com antaa rajoitetun oikeuden tarkastella materiaalia ja/tai sisältöä ja ladata ohjelmistoja tältä verkkosivustolta henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, olettaen, että kaikki ohjelmiston alkuperäisessä versiossa ja ohjelmiston kopioissa olevat omistajuutta koskevat ilmoitukset säilytetään. Tämän verkkosivuston sisältöä ei saa millään tavalla muokata tai uudelleentuottaa, esittää julkisesti, jakaa tai muutoin käyttää sisältöä mihinkään julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, ellei tähän ole hankittu etukäteen kirjallista lupaa Enigma Software Group Inc. -yhtiöltä. Tällä verkkosivustolla tarjottavat tiedot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja/tai kirjoitusvirheitä, jotka voivat muuttua. Tällä verkkosivustolla tarjottavia tietoja voidaan muuttaa tai päivittää milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Anti-Spyware-101.com saattaa tehdä ohjelmistotuotteisiinsa parannuksia ja/tai muutoksia tällä verkkosivustolla milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Takuun vastuuvapauslauseke

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA TARJOTTAVAT TIEDOT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, SEKÄ SUORIA ETTÄ EPÄSUORIA. NÄIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA EPÄSUORAT TAKUUT KAUPALLISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUS. TÄTÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA SOVELLETAAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA NIISSÄ TUOMIOVALLOISSA, JOTKA RAJOITTAVAT EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA.

Vastuuvapauden ja vahinkojen rajoitus

ANTI-SPYWARE-101.COM EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, ERIKOISESTA TAI MUUSTA TUOTTAMUKSELLISESTA VAHINGOSTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI VERKKOSIVUSTON HYPERLINKIN KÄYTÖSTÄ. NÄITÄ OVAT MUUN MUASSA KAIKKI LIIKEVOITTOJEN JA TALLETUSTEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYS TIETOKONEELTA TAI TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMISTÄ TAI MUUTOIN, VAIKKA ANTI-SPYWARE-101.COMILLE OLISI TÄSTÄ NIMENOMAISESTI TIEDOTETTU.

Käyttäjän toiminta

Käyttäjä on vastuussa kaikista sovellettavien lakien, säädösten ja kaikkien asianomaisten tuomiovaltojen käytäntöjen ja kaikkien verkkotoimintaa koskevien sovellettavien paikallisten sääntöjen noudattamisesta oman käytön ja muiden valtuuttamiensa henkilöiden käytön osalta. Erityisesti sivuston käytön yhteydessä ei saa aiheuttaa tai sallia kenenkään tekevän seuraavaa:

(a) käyttää sisältöä mihinkään laittomaan tarkoitukseen;

(b) käyttää sivustoa minkään sellaisen sisällön julkaisemiseen tai siirtoon, joka sisältää viruksia, Troijan hevosia, matoja, aikapommeja, viestejä tuhoavia tiedostoja, haittaohjelmistoja, adware-ohjelmia tai muita tietokoneen ohjelmointirutiineja, jotka saattavat vaurioittaa, häiritä, piilotetusti siepata tai ottaa väkisin järjestelmiä, tietoja tai henkilökohtaisia tietoja, tai

(c) jotka saattavat aiheuttaa sivustolle kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen tai muuten häiritä tai estää tämän sivuston muita käyttäjiä hyödyntämästä sivustoa;

Ohjelmiston lataus

Kaikki tällä verkkosivustolla ladattavana olevat ohjelmistot ja niihin liittyvä dokumentaatio ovat Enigma Software Group Inc. -yhtiön tekijänoikeuksien alaisia. Ohjelmistojen ja dokumentaation omistajuus pysyy Enigma Software Group Inc. -yhtiöllä. Käyttäjälle ei siirretä omistajuutta, vaan rajoitettu käyttöoikeus Anti-Spyware-101.com ohjelmiston ja dokumentaation käyttöön. Kaikkien Anti-Spyware-101.comin ohjelmistojen ja dokumentaation käyttö on sovellettavan käyttöoikeussopimuksen ehtojen alaista. Käyttäjä hyväksyy Enigma Software Group Inc. -yhtiön ohjelmiston asentamalla ja sitä käyttämällä sitoutuvansa noudattamaan ohjelmiston sisältävän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen käyttöehtoja.

Immateriaalioikeuksien omistajuus

Enigma Software Group Inc. omistaa tällä sivustolla esitetyt tavaramerkit ja palvelumerkit ("Tavaramerkit"). Mitään tällä verkkosivustolla ei saa tulkita oikeudeksi tavaramerkkien käyttöön. Tällä verkkosivustolla esitettyjen tavaramerkkien käyttö on ankarasti kielletty ellei tähän ole hankittu erikseen kirjallista lupaa Enigma Software Group Inc. -yhtiöltä.

Vahingonkorvaus

Käyttäjä hyväksyy korvaamaan ja ottamaan vastatakseen Anti-Spyware-101.comille ja sen tytäryhtiöille, liittolaisille, toimihenkilöille, edustajille, työntekijöille, kumppaneille ja lisenssinantajille vaateet tai vaatimukset, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan kulut, jotka mikä tahansa kolmas osapuoli aiheuttaa tai jotka syntyvät sivuston käytön yhteydessä, käyttäjän yhteydestä sivustoon, käyttöehtojen tai jonkin oikeuden rikkomisesta.

Anti-Spyware-101.comin verkkosivustolta linkitetyt linkit

Anti-Spyware-101.comin verkkosivustolta linkitetyt linkit eivät ole Anti-Spyware-101.comin hallinnassa, eikä Anti-Spyware-101.com vastaa mistään viestinnästä tai materiaalista, joka on saatavilla kyseisenlaisten linkitettyjen sivustojen kautta. Jos käyttäjä linkittää jonkin kolmannen osapuolen verkkosivuston tälle sivustolle, tämä tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Linkitys kolmannen osapuolen verkkosivustolle tai kolmannen osapuolen linkkien hyväksyminen tälle verkkosivustolla ei tarkoita, että Anti-Spyware-101.com hyväksyisi verkkosivuston operaattoria tai linkitetyn verkkosivuston sisältöä.

Sovellettava laki

Kaikki tämän verkkosivuston käytöstä, verkkosivuston materiaalista ja/tai sisällöstä syntyvät riita-asiat ratkaistaan Connecticutin osavaltion lakien mukaisesti riippumatta täällä olevista lainvalintojen periaatteista. Connecticutin osavaltion liittovaltion ja alueellisilla tuomioistuimilla on eksklusiivinen tuomiovalta kaikkien vaateiden suhteen. Anti-Spyware-101.com ei esitä väitteitä siitä, että tämän verkkosivuston materiaali ja/tai sisältö ovat oikeita tai käytettävissä muissa toimipaikoissa. Niiden käyttö on kiellettyä alueilla, joissa niiden sisältö katsotaan laittomaksi. Ne, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa muista sijaintipaikoista, tekevät näin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta.

Digital Millenniumin tekijänoikeuslaki

Jos käyttäjä uskoo, että hänen työtään on kopioitu tavalla, joka muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen, hänen tulee toimittaa Anti-Spyware-101.comin tekijänoikeusvirastolle seuraavat tiedot (Digital Millenniumin tekijänoikeuslaki, 17 U.S.C. § 512: Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (verkkotekijänoikeusrikkomuksen vastuunrajoituslaki):

1. eksklusiivisen oikeuden omistajan puolesta valtuutetun henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, jota on väitetysti käytetty väärin,

2. tekijänoikeudellisen työn tunnistus, jota väitetään loukatun, tai jos yksittäisellä verkkosivustolla olevat useat tekijänoikeudelliset oikeudet katetaan yhdellä ilmoituksella, kyseisten töiden edustava luettelo tällä sivustolla;

3. sellaisen työn tunnistus, jota väitetään loukatun tai joutuvan loukkaavan toiminnon kohteeksi ja joka siirretään, tai käyttöoikeus, joka poistetaan käytöstä, sekä tiedot, joiden oletetaan kohtuullisesti olevan riittäviä materiaalin löytämiseksi,

4. tiedot, jotka ovat kohtuullisen riittäviä valittavaan osapuoleen yhteyden ottamiseksi,

5. lausunto, jonka mukaan valittava osapuoli hyvässä uskossa olettaa, että materiaalin käyttö valitetun mukaisella tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan tai sen edustajan tai lain sallimaa, sekä

6. lausunto siitä, että tiedot ilmoituksessa ovat oikeita ja lausunto väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että valittavalla osapuolella on valtuudet toimia väitetysti loukatun eksklusiivisen oikeuden omistajan puolesta.

Ota meihin yhteyttä Digital Millennium -yhtiön tekijänoikeuslain alaisiin tekijänoikeuskyselyihin liittyen.

Erotetut ehdot ja koko sopimus

Jos jokin näistä käyttöehdoista on täytäntöönpanematon, kyseistä ehtoa pidetään erotettuna tästä sopimuksesta eikä se vaikuta jäljellä olevien ehtojen täytäntöönpanoon ja voimassaoloon.

Tämä on koko sopimus aiheeseen liittyvien osapuolten välillä. Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöehdoista tai haluat raportoida käyttöehtojen rikkomuksista, ota meihin yhteyttä.