Servicevilkår

DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE BLEV SIDST REVIDERET DEN 02/25/2009. LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR GRUNDIGT FØR DU BESØGER DENNE SIDE. BRUG AF DENNE SIDE OG/ELLER DOWNLOAD AF HVILKEN SOM HELST SOFTWARE TILGÆNGELIG VIA ANTI-SPYWARE-101.COM, INDIKERER AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ANDERKENDER DISSE SERVICEVILKÅR SÅ UNDLAD VENLIGST AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE.

Brug af hjemmesiden og hjemmesidens materiale/indhold

Anti-Spyware-101.com giver dig tilladelse til at se materialet og/eller indholdet samt downloade software fra denne hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel brug, så vidt du efterlever alle copyrightrettigheder samt andre ejerskabsforbehold indeholdt i den originale kopi af softwaren og i en hvilken som helst anden kopi af softwaren. Du må ikke modificere indholdet på denne hjemmeside på nogen måde eller reproducere, offentligt fremvise, distribuere eller på anden måde bruge indholdet til nogen form for offentlige eller kommercielle formål, medmindre der på anden vis er givet skriftligt tilladelse dertil af Enigma Software Group Inc. Information tilgængelig på hjemmesiden kan indeholde tekniske unøjagtigheder og/eller typografiske fejl som løbende redigeres. Informationen tilgængelig på denne hjemmeside kan ændres eller opdateres når som helst uden du informeres. Anti-spyware-101.com kan når som helst udføre forbedringer og/eller ændringer af dens softwareprodukter beskrevet på denne side uden at du informeres.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

INFORMATION PÅ DENNE HJEMMESIDE FREMSTÅR “SOM BESET” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKT ELLER IMPLICIT, DERIBLANDT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE IMPLICITE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKEKRÆNKELSE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE SKAL GÆLDE I SIT STØRST MULIGE OMFANG I JURISDIKTIONER, DER BEGRÆNSER UDELUKKELSEN AF IMPLICITTE GARANTIER.

Begrænsning for ansvar og erstatning

I INTET TILFÆLDE VIL ANTI-SPYWARE-101.COM VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PART ELLER DIREKTE, INDDIREKTE, SPECIEL ELER ANDEN SKADESERSTATNING, SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER PÅ NOGEN ANDEN HJEMMESIDE MED HYPER LINKS DERTIL, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNING, TABT PROFIT, TABT OPSPARING, FORRETNINGSHINDRINGER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDEN DATA PÅ DIN COMPUTER, INFORMATIONSBEARBEJDNINGSSYSTEM ELLER ANDET, SELV HVIS ANTI-SPYWARE-101.COM PÅ UDTRYKKELIGVIS INFORMERES OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN RISIKO.

Brugeradfærd

I forbindelse med din adgang til og brug af siden, samt af enhver person autoriseret af dig til at få adgang og bruge siden, er du ansvarlig for at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning, regulativer, og politikker for alle relevante jurisdiktioner, deriblandt alle gældende lokale regler for online adfærd. Udtrykkeligt i forbindelse med din brug af siden må du ikke forårsage eller tillade at nogen personer gør noget af det følgende:

(a) bruge siden eller indholdet til ulovlige formål;

(b) bruge siden til at dele eller videresende materiale der indeholder nogen virusser, trojans, orme, tidsbomber, cancelbots, malware, adware eller ander computerprogrammeringsrutiner, der kan skade, forstyrre, hemmeligt opfange eller expropriere hvilket som helst system, data eller personlig information; eller

(c) pålægge en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på siden eller på anden vis forstyrre eller hindre andre brugere af denne side i at bruge eller have glæde af siden;

Download af software

Al software og tilhørende dokumentation tilgængelig som download på denne hjemmeside er det copyrightbeskyttede produkt af Enigma Software Group Inc. Ejerskab for software og dokumentation tilhører Enigma Software Group Inc. Ejerskab overføres ikke til dig; snarere gives du en licens til at bruge software og dokumentation fra Anti-Spyware-101.com. Din brug af enhver software og dokumentation fra Anti-Spyware-101.com er underkastet de gældende vilkår i licensaftalen. Ved at installere og bruge nogen form for software fra Enigma Software Group Inc., accepterer du at være bundet til vilkårene og betingelserne i Slutbrugerlicensaftalen indkluderet i den omtalte software.

Ejerskab af intellektuel ejendom

Enigma Software Group Inc. ejer varemærker, servicemærker og trade dress (“Varemærker”) vist på denne hjemmeside. Intet på denne hjemmeside bør fortolkes som en licens til at bruge varemærkerne. Din brug af varemærkerne vist på denne hjemmeside er streng forbudt, medmindre der på anden vis er givet skriftligt tilladelse dertil af Enigma Software Group Inc.

Ansvarsfritagelse

Du godkender ansvarsfritagelse og holder Anti-Spyware-101.com samt dets datterselskaber, søsterselskaber, funktionærer, agenter, ansatte, partnere og licensudbydere frie fra enhver erstatningspligt eller –krav, deriblandt acceptable advokatomkostninger, fremlagt af en tredjepart som følge af eller på grund af din brug af siden, din forbindelse til siden, dit misbrug af vilkårene eller din overtrædelse af andre rettigheder.

Sider linket fra hjemmesiden Anti-Spyware-101.com

Siderne linket fra hjemmesiden Anti-Spyware-101.com kontrolleres ikke af Anti-Spyware-101.com, og Anti-Spyware-101.com påtager sig ikke noget ansvar for kommunikationer eller materiale tilgængeligt på sådanne linkede sider. Dit besøg på sådanne tredjepartshjemmesider via denne hjemmeside, er på egen risiko. Ved at linke til en tredjepartshjemmeside eller at tilladde en tredjepartshjememside at linke til denne hjemmeside, endosserer Anti-Spyware-101.com ikke hjemmesidens operatør eller indholdet på den linkede hjemmeside.

Gældende lov

Enhver disput som følge af din brug af denne hjemmeside og/eller materiale fra denne hjemmeside skal løses i overensstemmelse med de gældende love i staten Connecticut, uden hensyn til dertilhørende lovkonfliktsprincipper. Forbunds- og provinsretssale i staten Connecticut skal have eksklusiv jurisdiktion over alle krav. Anti-Spyware-101.com gør ingen forestillinger om at materialet og/eller indholdet på denne hjemmeside er passende eller tilgængelige til brug på andre lokaliteter, og at tilegne sig adgang til dem i områder hvor deres indhold er ulovligt er forbudt. De der vælger at tilegne sig adgang til denne side fra andre lokaliteter gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for at følge de lokale love.

Digital Millenium Copyright Act

Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der udgør brud på copyrightloven, så giv venligst Anti-Spyware-101.com’s copyrightagent den følgende information (som påkrævet i Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512):

1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person autoriseret til at handle på vegne på ejeren af en eksklusiv rettighed der angiveligt er blevet misbrugt;

2. Identifikation af det copyrightbeskyttede værk, der hævdes at være blevet misbrugt, eller, i tilfælde af flere copyrightbeskyttede værker på en enkelt online side der er dækket af en enkelt anmeldelse, en liste over sådanne værker på denne side;

3. Identifikation af materialet som hævdes at være blevet misbrugt eller underkastet misbrugende aktivitet og som skal fjernes eller til hvilket adgang skal deaktiveres og den rimelige mængde information nødvendig for at kunne lokalisere materialet;

4. Den rimelige mængde information nødvendigt for at tillade os at kontakte den reklamerende part:

5. En erklæring af at den reklamerende part er i god tro om at brugen af materialet på den reklamerende facon ikke er autoriseret af copyright-ejeren, dens agent eller loven; samt

6. En erklæring af at informationen er korrekt og, underkastet straffen for mened, at den reklamerende part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt er blevet misbrugt.

Vedrørende forespørgsler under Digital Millennium Copyright Act, så kontakt os venligst.

Enkeltstående bestemmelser og samlet overensstemmelse

Hvis nogen bestemmelser i disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse anses som afkåret fra denne overensstemmelse og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Dette er den komplette overensstemmelse mellem parterne relateret til indholdet. Skulle du have spørgsmål angående vilkårene eller ønske at anmelde overtrædelse af vilkårene, så kontakt os venligst.