FileCoder Ransomware

Vad är FileCoder Ransomware?

När ens datorskärm helt plötsligt slocknar och blir svart är det lätt att bli chockad. Samtidigt är det lätt att räkna ut att du nog har drabbats av en skadlig infektion. Exakt den här typen av situation handlar FileCoder Ransomware om. Detta datorhot tar sig oinbjudet in i ditt system och ställer till med kaos. Programmet har kapacitet nog att kryptera de flesta av dina filer för att på så vis blockera åtkomsten till dina dokument. Du bör genast ta bort FileCoder Ransomware för att förhindra att du och din dator utnyttjas i bedrägliga syften. Du bör dessutom investera i ett datorsäkerhetsprogram – det är det mest effektiva sättet att skydda din PC mot liknande infektioner.testtesttest

Varifrån kommer FileCoder Ransomware?

Den senaste tiden har vi haft med flera olika typer av ransomware-infektioner att göra. Det finns ett flertal olika familjer av sådana infektioner, men FileCoder Ransomware tillhör inte någon av dessa. Våra specialister har funnit att det här programmet inte ingår i någon särskild familj, och att hela programkoden är mycket primitivt skriven.

FileCoder Ransomware kan kategoriseras som en trojan eftersom det använder sig av samma distributionsmetoder som trojaner. Förenklat kan man säga att infektionen sprids via e-postmeddelanden. Mängder av skräppost skickas kontinuerligt ut till användare, men skräppostmeddelanden som sprider FileCoder Ransomware innehåller en filbilaga. Filen kan se ut som en bild eller ett MS Word-dokument för att på så sätt lura dig att öppna bilagan och starta installationen av infektionen utan att du märker det.

Vad gör FileCoder Ransomware?

Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut att FileCoder Ransomware är ett så kallat crypto ransomware-program. Det innebär att förutom att begära en lösenordssumma krypterar programmet även dina filer genom att använda följande format: (random 30-40 symbols)=.(Public key/id).xtbl. Alla filer som har angripits av infektionen ser alltså ut ungefär så här: +ZbqqFW3GvQBToOqhndAEmLK1bBCKdIMYN+SSbeT1iI=.F6E9D779976840D0BB78.xtbl. FileCoder Ransomware angriper ett flertal vanliga filtyper, inklusive .txt, .docs, .jpg, .png, .docx med flera. Som du märker innebär detta att ransomware-programmet hindrar dig från att komma åt i princip alla av dina mest använda dokument.

När krypteringen har slutförts byter FileCoder Ransomware bakgrund på ditt skrivbord till en svart bakgrund med röd text på ryska eller engelska:

ATTENTION!
All the important files on your disks were encrypted.
The details can be found in README.txt files which you can find on any of your disks.

Infektionen begär att du kontaktar utvecklarna genom den tillhandahållna e-postadressen. Den upplyser dig också om att i händelse av att du skulle försöka avkryptera någonting på egen hand resulterar det i ”oåterkallelig förstörelse av dina data”. I själva verket använder personerna bakom FileCoder Ransomware den så kallade XOR-algoritmen för att genomföra krypteringen, och det är möjligt att ta fram en enda nyckel som kan återställa dina filer. Det finns verktyg för detta som du kan hitta på internet, men om du inte är en erfaren datoranvändare är det bäst att låta proffsen sköta det.

Så här tar du bort FileCoder Ransomware

Det är enkelt att skaffa ett tillförlitligt antispyware-verktyg även efter att datorn har infekterats av FileCoder Ransomware, eftersom ransomware-programmet inte blockerar varken din internetanslutning eller din webbläsare. Följ anvisningarna här nedan för att ta bort FileCoder Ransomware för gott. Vi uppmanar dig att kontakta en datorsäkerhetsexpert för att ta reda på mer om hur du kan avkryptera dina filer, och glöm inte att säkerhetskopiera dina data på en extern hårddisk så att du snabbt kan göra en återställning.

Ta bort FileCoder Ransomware

  1. Öppna din webbläsare.
  2. Skriv in http://www.anti-spyware-101.com/se/download-sph i adressfältet.
  3. Tryck på Enter för att gå till webbplatsen.
  4. Klicka på Kör i nedladdningsfönstret.
  5. Ladda ner och installera SpyHunter.
  6. Gör en fullständig systemgenomsökning.
100% GRATIS spionprogramsskanner och
testad borttagning av FileCoder Ransomware*
Disclaimer
Disclaimer
Lämna en kommentar?

0 Kommentarer.

Lämna en kommentar

Enter the numbers in the box to the right *